logo elpm.eu

EL.P.M., s.r.o. Elektro projekcia a montáž

Spoločnosť EL.P.M. s.r.o. vznikla 8. augusta 2007 po rozdelení firmy LPK s.r.o. Šaľa. Hlavnými činnosťami spoločnosti je projekčná činnosť - silnoprúd, slaboprúd, meranie a regulácia s aplikáciami v priemysle, v občianskej a bytovej výstavbe, ďalej je to dodávateľská činnosť - realizácia silnoprúdových a slaboprúdových elektroinštalácií, bleskozvodov a vykonávaním odborných skúšok podľa vyhlášky, záručným a pozáručným servisom.

EL.P.M., s.r.o. je spoločnosť, ktorá realizuje dodávky a inžinierske služby s dlhodobým zameraním na riešenie zákazníckych požiadaviek, ktoré sú optimálne z technického ako aj cenového hľadiska. Zaoberá sa realizáciou investičných celkov a rekonštrukciami v oblastiach priemyslu a civilným inžinieringom.

Adresa: Vlčanská 6789/6A, 927 01 Šaľa
Telefon: +421 905 216 952
E-mail: elpm@elpm.eu